Coaching bij reïntegratie

Ik ben goedgekeurd door het UWV om mensen te helpen bij het reïntegreren en dus het zich voorbereiden op een (nieuwe) baan. Voor die re-integratie kan ik bij verschillende doelen helpen. Deze zijn allen gericht op de belangrijke activiteiten die voorafgaan aan de sollicitatiefase. Het UWV noemt deze diensten het “werkfit” maken en het aanbieden van de modulaire re-integratie. Daarna kan het concrete zoeken naar een baan en solliciteren plaatsvinden.

 Mijn coaching praktijk is ontstaan vanuit een passie voor het helpen van mensen, voor alle soorten werk en voor wandelen in de natuur. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige omdat ik zelf voor 50% in de WIA val.

Mijn taak is dus het zo goed mogelijk helpen voorbereiden van de klant die door het UWV naar mij is doorverwezen. Deze gesprekken met mij zullen grotendeels wandelend in de natuur plaatsvinden. Want wandelen kent niet alleen fysieke voordelen; het heeft ook een positief effect op jouw mentale gezondheid. Wandelend coachen is in feite de haast of zorgen UIT JE HOOFD HALEN en kijken wat er over blijft. Zowel vanuit jouw verlangens als vanuit een positieve kijk op jouw ervaring en capaciteiten.

De ondersteuning bij  ‘Werkfit maken’ richt zich op klanten die nog niet kunnen werken om wel geschikt te worden voor het werk, of het volgen van een voor het werk noodzakelijke opleiding.

De zogenaamde ‘Modulaire Re-integratiediensten’ bestaan uit 3 verschillende re-integratiediensten. Zoals het actief deelnemen aan netwerken buitenshuis, het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid van mensen in relatie tot werk, en begeleiding bij opleiding of scholing die soms noodzakelijk kan zijn om weer aan het werk te kunnen.

Ik weet door 15 jaar ervaring dat mijn klanten de combinatie van coaching en wandelen in de natuur ervaren als stimulerend en ontspannend. Daardoor komen zij sneller tot behulpzame inzichten en ervaren zij meer energie om in een nieuwe baan of richting aan de slag te gaan. Via het wandelen komen mensen dus letterlijk en daardoor ook mentaal in beweging richting werk of een passende opleiding. Door mijn ervaring weet ik wat succesvol werkt en wat niet werkt in de omgang, motivatie en begeleiden van klanten naar een opleiding, werkervaringsplek of een betaalde baan behouden.

Maatwerk wordt bewust geboden, elk mens is anders. Daarom is mijn Visie en aanpak:

Ik ga er als coach van uit dat bewustzijn, basis-zelfvertrouwen en energie essentieel zijn voor motivatie. Ieder mens beschikt in principe over basiscapaciteiten op het fysieke, emotionele en mentale vlak. De kunst is om jou te helpen die te vinden, wandelen in de natuur helpt daar extra bij.

Als uitgangspunt hanteer ik dat een mens zich van nature wil ontwikkelen en wil participeren en bijdragen.

Als loopbaancoach ondersteun, train en begeleid ik klanten om optimaal hun eigen kracht, energie en wijsheid aan te boren. Door samen met de klant in kaart te brengen welke kwaliteiten er zijn en belemmeringen spelen in de leefgebieden en op fysiek en mentaal nivo, komt er beweging en vervolgens vertrouwen in een samenwerking.

Vanuit deze persoonlijke benadering en bewustwording is het mogelijk de klant keuzes te laten maken en verantwoordelijkheid te nemen en te behouden voor de eigen levensbehoefte en onderhoud.

Kernwoorden van mijn aanpak: vertrouwen geven, doorzetten, empatisch, buiten de kaders ondernemen, structureren en een plezierige samenwerking.